Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie opiniuje pozytywnie pismem znak: N.NZ-423-3-5/19 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mogilno położonego przy ul. Konopnickiej w Mogilnie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko