Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie pismem znak: N.NZ-423-3-2/18 uzgadania zakres i stopień szczegółowości infromacji w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Mogilnie