Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie zawiadamia, że w ramach kontroli urzędowej jakości wody z wodociągu publicznego w Kwieciszewie, stwierdzono przekroczenie parametrów:

- żelaza (oznaczona wartość 266 µg/l, wymagana 200 µg/l)

- twardości (oznaczona wartość 740 mg/l, wymagana 60-500 mg/l)