Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg w Kwieciszewie w punkcie na sieci Szkoła Podstawowa

Określa:

  • dopuszczalne wartości parametryczne dla żelaza w ilości do 266 µg/l,
  • dopuszczalne wartości parametryczne dla twardości w ilości do 740 mg/l,
  • termin trwania przekroczenia do dnia 17.06.2019 r.

Nakazuje Mogileńskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Mogilnie poinformować o zakończeniu działań naprawczych do dnia 17.06.2019 r. oraz przedłożyć do względu wyniki badania wody potwierdzające skuteczność podjętych działań naprawczych oraz prawidłowość ich przeprowadzenia w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym a także w zakresie parametrów organoleptycznych.