Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody w Mogilnie - Zbych - Pol & Mobet, gm. Mogilno

Badania jakości wody produkowanej przez SUW w Mogilnie - Zbych-Pol & Mobet w zakresie pozostałych parametrów objętych załącznikiem nr 1 i 4 rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi realizowane według ustalonego harmonogramu stwierdza się, iż jakość wody z w/w wodociągu spełnia kryteria dla wody przydatnej do spożycia określone w par. 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.