Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociagu w Wylatowie.

W próbkach zbadane parametry były zgodne z wielkościami parametrycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).