W oparciu o art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wystąpiono w dniu 7 maja 2019 r. do Zarządu Powiatu Mogileńskiego z prośbą o pozytywne zaopiniowanie "Programu ochrony Środowiska dla Gminy Mogilno na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026".