Decyzją nr 156/19, znak: N.HK-5201-4-2-1/19 z dnia 18 czerwca 2019 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody "Inter-Fish sp. z o.o. - Baza Rybacka w Czerniaku".

Jakość wody spełnia kryteria dla wody przydatnej do spożycia.