W związku z pismem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, Burmistrz Mogilna wypełniając obowiązek realizacji zasady czynnego udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, podaje do publicznej wiadomości informację, że organ odwoławczy decyzją z dnia 27 czerwca 2019 r. SKO-4220/34/19, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Mogilna.