Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

  • stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociag w Lubieszewie odbiorcom w miejscowościach - Lubieszewo, Ratowo, Strzelce, Białotul, Czarnotul
  • określa dopuszczalne wartości parametryczne dla mętności w ilości do 1,8 NTU, termin trwania przekroczenia do dnia 15.08.2019 r.
  • nakazuje Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Jutrzenka" w likwidacji, Lubieszewo 7/1, 88-300 Mogilno poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie o zakończeniu działań naprawczych do dnia 15.08.2019 r. oraz przedłożyć do wglądu wyniki badania wody w zakresie mikrobiologicznym (monitoring przeglądowy) oraz w zakresie parametrów organoleptycznych (zapach, smak, barwa, mętność), potwierdzające skuteczność podjętych działań naprawczych.