Od prawie dwóch lat firmy zajmujące się recyklingiem nie odbierają nieodpłatnie z gospodarstw rolnych zużytej folii. Stanowi to ogromny problem dla rolników, gdyż obecnie producenci rolni, w szczególności zajmujący się hodowlą bydła - zużywają ogromne ilości folii, siatki i sznurka. Tym samym w gospodarstwach rolnych systematycznie rosną sterty zużytej folii, której nikt nie chce odebrać.

Wychodząc naprzeciw problemom opisanym powyżej, Gmina Mogilno planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, celem zgłoszenia swojego udziału w programie priorytetowym "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej".

Burmistrz Mogilna informuje, iż celem złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia, na terenie gminy Mogilno zostanie przeprowadzona inwentaryzacja ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, Big-bagów.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy prowadzący gospodarstwo rolne na terenie gminy Mogilno, zamierzający skorzystać z pomocy zobowiązani są złożyć stosowny formularz w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, przy ul. Narutowicza 1, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2019 r. Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim w pokoju 209, na stronie internetowej www.mogilno.pl.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, w pokoju 209 oraz pod nr telefonu (52) 318 55 18.