Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kwieciszewie, gm. Mogilno.

Ponadto, w/w Organ przesyła komunikat nr 4a z dnia 18.10.2019 r. - Informacja dla odbiorców wody miejscowości Kwieciszewo - w punkcie na sieci: szkoła podstawowa.

W związku z warunkową przydatnością wody do spożycia produkowanej przez SUW w Kwieciszewie w punkcie na sieci - szkoła podstawowa z powodu przekroczenia zalecanej wartości parametrycznej żelaza i twardości, administrator w/w wodociągu - Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie przywróciło jakość wody do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym, woda w w/w punkcie zaopatrzenia nadaje się do spożycia bez ograniczeń