Symbol:
5345

Wydział:
Administracyjny

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 poz. 657)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827)
- Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 (Dz. U. z 2017 poz 1257)


Opłaty:
- opłata 17 zł potwierdzenie
dokonana w kasie Urzędu Miejskiego
lub na konto Urzędu Miejskiego:
URZĄD MIEJSKI
w Mogilnie
PKO BP
66 1020 1462 0000 7002 0325 1378


Termin odpowiedzi:
Wydanie potwierdzenia zameldowania w formie wydruku komputerowego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od chwili złożenia podania ( art. 217 § 3) k.p.a.

Jednostka odpowiadająca:
pracownik ds. ewidencji ludności

Tryb odwoławczy:


Uwagi:
Podanie o potwierdzenie zameldowania oraz odbiór potwierdzenia
odbywa się osobiście przez zainteresowanego w uzyskaniu dokumentuDokumenty
  • 1. Dowód osobisty Wymagany,do wglądu

  • Wniosek o wydanie potwierdzenia zameldowania Wymagany