Państwowy Powiatowy Inspektor w Mogilnie w odniesieniu do wody dostarczanej przez indywidualne ujęcie wody Zbych-Pol&Mobet sp. z o.o. w Mogilnie, przy ul. Betonowej 2

  • stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez indywidualne ujęcie wody Zbych-Pol&Mobet sp. z o.o. w Mogilnie w punkcie na sieci kuchnia w restauracji
  • określa dopuszczalne wartości parametryczne dla twardości w ilości 6,8 - 500 mg/l
  • określa termin przekroczenia do dnia 31.01.2020 r.
  • nakazuje poinformować o zakończeniu działań naprawczych i przedstawić wyniki wskazujące na uzyskanie właściwych parametrów w zakresie smaku i twardości

Obowiązek określony w ostatnim punkcie należy wykonać do dnia 31.01.2020 r.