OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO NA TERENIE GMINY MOGILNO W 2019 R.

Ocena zawiera:

  • wykaz producentów wody zaopatrujących ludność;
  • charakterystykę ujęć, wielkość produkcji i sposób uzdatniania wody;
  • wpływ stwierdzonych przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody na zdrowie ludzi;
  • zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze;
  • działania nadzorcze PPIS w Mogilnie;
  • działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe.