Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza, że w 2019 r. woda produkowana przez wodociąg Zbych-Pol & Mobet wykorzystujący wodę na potrzeby restauracji oraz zakładu pracy w ciągu całego roku była przydatna do spożycia w całej strefie zaopatrzenia, z tym, że:

  • w okresie 23.12.2019 r. - 31.12.2019 r. była warunkowo przydatna do spożycia w całej strefie zaopatrzenia z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej parametru fizykochemicznego, tj. twardość.
  • zestawienie wyników badań, w oparciu o które dokonano oceny zawarto w Tabeli 1 (monitoring urzędowy PIS) i Tabeli 2 (kontrola wewnętrzna Zbych-Pol & Mobet)