Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza, że w 2019 r. woda produkowana przez wodociąg w Niestronnie, zaopatrujący w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Niestronno, Mielno, Mielenko, Głęboczek, Wieniec, Czaganiec, Józefowo oraz sprzedający wodę do miejscowości Drewno, powiat żniński i miejscowości Parlinek gm. Dąbrowa, w ciągu całego roku była przydatna do spożycia w całej strefie zaopatrzenia.

Zestawienie wyników badań w oparciu o które dokonano oceny zawarto w Tabeli 1 (kontrola wewnętrzna MPGK sp. z o.o.) i w Tabeli 2 (monitoring urzędowy PIS).