Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza, że w 2019 r. woda produkowana przez wodociąg w Padniewie, zaopatrujący w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Padniewo, Padniewko, Kopczyn, Dębno, Huta Padniewska, Izdby, Leśnik była przydatna do spożycia w całej strefie zaopatrzenia.

Zestawienie wyników badań w oparciu o które dokonano oceny zawarto w Tabeli 1 (monitoring urzędowy PIS) oraz Tabeli 2 (kontrola wewnętrzna Przedsiębiorstwa)