Symbol:
5343

Wydział:
Administracyjny

Podstawa prawna:
Art. 33, art. 34 ustawy z dnia 24 września 2010 o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 poz. 657)

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Odręczny

Jednostka odpowiadająca:
prawcownik ds. ewidencji ludności

Tryb odwoławczy:
Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony

Uwagi:
W przypadku skrócenia pobytu czasowego, wymagane jest potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.


FORMULARZ WNIOSKU ZE STRONY NALEŻY WYDRUKOWAĆ NA JEDNEJ KARTCE (DWUSTRONNIE)


Dokumenty
  • Wypełniony formularz druku "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (EL/WPS/2) lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące" (EL/WPC/2) (wymagany)

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) (wymagany)