Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza, że jakość wody produkowanej przez wodociąg w Palędziu Dolnym zaopatrujący w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie oraz miejscowość Ławki na terenie gminy Trzemeszno:

  • w okresie od 01.01.2019 do 21.01.2019 r. była przydatna do spożycia w całej strefie zaopatrzenia;
  • w okresie od 22.02.2019 r. do 08.10.2019 r. była warunkowo przydatna do spożycia w całej strefie zaopatrzenia z powodu przekroczenia wartości parametrycznej parametru mętności;
  • w okresie od 09.10.2019 r. do 04.12.2019 r. była warunkowo przydatna do spożycia (po przegotowaniu) w całej strefie zaopatrzenia z powodu przekroczenia wartości parametrycznej parametru mikrobiologicznego bakterie grupy coli;
  • w okresie od 05.12.2019 r. do 31.12.2019 r. była warunkowo przydatna do spożycia (po przegotowaniu) w całej strefie zaopatrzenia z powodu przekroczenia wartości parametrycznej parametru mikrobiologicznego ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C;
  • w okresie od 04.11.2019 r. do 21.11.2019 r. w punkcie na odcinku sieci w Sadowcu stwierdzono chwilowe przekroczenie wartości parametrycznej dla parametru twardości, co nie wpłynęło na ocenę jakości wody z uwagi na zjawisko incydentalne.

Zestawienie wyników badań w oparciu o które dokonano oceny zawarto w Tabeli 1 (kontrola wewnętrzna Przedsiębiorstwa) i Tabeli 2 (monitoring urzędowy PIS).