Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza, że w 2019 r. woda produkowana przez wodociąg w Procyniu, zaopatrujący w wodę przeznaczoną do spożycia przez mieszkańców miejscowości: Procyń, Kamionek, Dzierzążno, Zbytowo, Gębice ul. Leśna od nr 39, w ciągu całego roku była przydatna do spożycia w całej strefie zaopatrzenia.

Zestawienie wyników badań w oparciu o które dokonano oceny zawarto w Tabeli 1 (monitoring urzędowy PIS) i Tabeli 2 (kontrola wewnętrzna MPGK sp. z o.o.).