Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza, że w 2019 r. woda produkowana przez wodociąg w Wasielewku zaopatrujący w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Wasielewko, Łosośniki, Kątno, Gozdanin, Gębice - ul. Leśna cz. do nr 38, Marcinkowo, Targownica, Płaczkówko, była przydatna do spożycia w całej strefie zaopatrzenia.

Zestawienie wyników badań w oparciu o które dokonano oceny zawarto w Tabeli 1 (monitoring urzędowy PIS) i Tabeli 2 (kontrola wewnętrzna Przedsiębiorstwa).