Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza, że jakość wody produkowanej przez wodociąg w Wylatowie, zaopatrujący w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Wylatowo, Żabienko, Żabno (od wiaduktu kolejowego), Krzyżownica, Chabsko, Wyrobki, Gozdawa, Stawiska, Bielice przedstawiała się w 2019 r. następująco:

  • w okresie od 01.01.2019 r. do 28.01.2019 r. była nieprzydatna do spożycia w całej strefie zaopatrzenia z uwagi na przekroczenie parametrycznej wartości parametru mikrobiologicznego bakterie grupy coli;
  • w okresie od 29.01.2019 r. do 31.12.2019 r. była przydatna do spożycia w całej strefie zaopatrzenia, gdyż spełniała wymagania określone w załacznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zestawienie wyników badań w oparciu o które dokonano oceny zawarto w Tabeli 1 (monitoring urzędowy PIS) i Tabeli 2 (kontrola wewnętrzna MPGK sp. z o.o.).