DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MOGILNO W 2020 R.

W roku 2020 Gmina Mogilno wraz z zaangażowaniem środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dokonała unieszkodliwienia 141,839 Mg wyrobów zawierających azbest.

Całkowity koszt powyższego przedsięwzięcia wyniósł: 58 089,90 zł

Dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowiło kwotę: 38 574,05 zł

Środki własne zaangażowane w realizację przedsięwzięcia stanowiły natomiast: 19 515,85 zł