Decyzja nr 84/21 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie, znak: NHK.9020.1.3.1.2021, stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej przez wodociąg w Palędziu Dolnym, zaopatrujący odbiorców wody w miejscowościach na terenie gminy Mogilno: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie.

 

KOMUNIKAT nr 5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, dostarczanej przez wodociąg w Palędziu Dolnym, gm. Mogilno

z powodu wykrycia bakterii grupy coli w ilości od 1 do < 10 jtk/100 ml

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozpoarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

NAKAZ PRZEGOTOWYWANIA WODY DO SPOŻYCIA

- wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłów dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia), należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia

- woda z kranu może być używana do brania prysznica, kąpieli i mycia, do spłukiwania toalety oraz innych celów gospodarczych bez ograniczeń.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.