W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.

Data uchwały:
2021-05-19

Numer uchwały:
XXVI/283/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia