Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 z późn. zm.), Burmistrz Mogilna ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 z późn. zm.)

 

Szczegóły ogłoszenia w załączeniu