W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2021 - 2033.

Data uchwały:
2021-09-15

Numer uchwały:
XXVIII/307/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia