W sprawie:
zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2021


Data uchwały:
2021-09-15

Numer uchwały:
XXVIII/306/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.