Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 16 września 2021 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwana dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Pana Marcina Dobek, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w miejscowości Kwieciszewo".