Decyzja nr 218/21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, pismem z dnia 28 września 2021 r., znak: NHK.9020.2.7.4.2021,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Wylatowie