W sprawie:
rozpatrzenia skargi.

Data uchwały:
2021-10-20

Numer uchwały:
XXIX/330/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia