W sprawie:
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.

Data uchwały:
2021-10-20

Numer uchwały:
XXIX/329/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia