W sprawie:
obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność gminny Mogilno, położonej w Mogilnie przy ul. 900-Lecia.

Data uchwały:
2021-10-20

Numer uchwały:
XXIX/328/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia