W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2021 - 2033.

Data uchwały:
2021-10-20

Numer uchwały:
XXIX/325/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia