Decyzją nr 249/21 z dnia 21 października 2021 r., znak: NHK.9020.2.11.2.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Procyniu