Decyzją nr 250/21 z dnia 21 października 2021 r., znak: NHK.9020.1.3.3.2021,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej przez wodociąg w Palędziu Dolnym, zaopatrujący odbiorców wody w miejscowościach na terenie Gminy Mogilno: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie oraz w miejscowości na terenie gminy Trzemeszno: Ławki.

W związku z powyższym wydany został komunikat nr 18 z dnia 21 października 2021 r.

W związku z warunkową przydatnością wody do spożycia produkowanej przez SUW w Palędziu Dolnym z powodu stwierdzenia podwyższonej wartości parametru "ogólna liczba mikororganizmów w 22 st. C", dostarczanej konsumentom w miejscowościach: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie gm. Mogilno oraz w miejscowości Ławki - gm. Trzemeszno i rozpoczęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jej do jakości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) administrator w/w wodociągu - Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno przełączył zasilanie w wodę na w/w terenie do SUW w Niestronnie.

Zaleca się gotowanie wody przed spożyciem przez kolejne 3 dni, gdyż w sieci wodociągowej może zalegać woda podawana przez wodociąg w Palędziu Dolnym z nieprawidłowymi wskaźnikami mikrobiologicznymi, po czym woda nadawać się będzie do spożycia bez ograniczeń.