W sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Świerkówiec.

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXX/339/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego