W sprawie:
ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, zasad ich przyznawania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXX/338/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.