W sprawie:
ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Mogilnie oraz stawek za jeden kilometr przebiegu w razie odbywania przez radnego podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXX/336/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego