W sprawie:
zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022


Data uchwały:
2022-04-20

Numer uchwały:
XXXV/391/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.