W sprawie:
wyrażenia zgody na zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


Data uchwały:
2022-05-18

Numer uchwały:
XXXVI/401/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia