W sprawie:
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Brody na Ukrainie.

Data uchwały:
2022-05-18

Numer uchwały:
XXXVI/399/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia