W sprawie:
dowozu uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych, wobec których Gmina Mogilno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

Data uchwały:
2022-09-28

Numer uchwały:
XXXIX/428/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego