W sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mogilno na rok szkolny 2022/2023.

Data uchwały:
2022-09-28

Numer uchwały:
XXXIX/427/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego