W sprawie:
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.


Data uchwały:
2022-09-28

Numer uchwały:
XXXIX/426/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:

z dniem 1 listopada 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego