W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 - 2033.

Data uchwały:
2022-09-28

Numer uchwały:
XXXIX/423/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia