W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym "Młyn'' i budynkiem mieszkalnym, położonej w Mogilnie przy ulicy Benedyktyńskiej 21, powiat mogileński, woj. kujawsko-pomorskie.

Data uchwały:
2022-11-23

Numer uchwały:
XLI/454/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia