W sprawie:
zmienająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadząc

Data uchwały:
2022-11-23

Numer uchwały:
XLI/451/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:

z dniem 1 września 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego