W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Data uchwały:
2022-11-23

Numer uchwały:
XLI/448/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego